Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor gebruik van Famfundy. Als je Famfundy gebruikt ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. We proberen de voorwaarden zo simpel mogelijk te houden en ingewikkelde juridische taal zo veel mogelijk te vermijden. De voorwaarden kunnen van tijd tot wijzigen. De actuele voorwaarden vind je op www.famfundy.com Heb je vragen over de algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via info@famfundy.com

1. Welkom bij Famfundy
Door onze website en andere services aangeboden door Famfundy of door onze partners te gebruiken ga je akkoord met onze algemene voorwaarden, onze safety en privacy policy en ga je akkoord met alle regels die er zijn om gebruik te maken van de site, het starten en onderhouden van een project.

2. Je account
Als je een account wilt aanmaken op Famfundy moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je account en alle activiteiten daarbinnen.

Je registreert je account op Famfundy. Hiermee kun je gebruik van maken van de diensten die Famfundy biedt. Je kiest een accountnaam en een bijbehorend wachtwoord. De informatie die je ons geeft moet accuraat zijn en mag de identiteit of de privacy van andere [rechts]personen niet schaden. Mocht je je uitgeven voor iemand anders dan verwijderen wij direct je account en doen direct aangifte bij de politie voor identiteitsfraude.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen je account en om je inloggegevens vertrouwelijk te houden en veilig te bewaren. Als je denkt dat iemand je account heeft gebruikt zonder je toestemming, meldt dit dan via: support@famfundy.com

3. Wat je niet moet doen
Op Famfundy organiseer jij samen met anderen de zorg die nodig is voor een familielid of dierbare vriend. Dat doen we samen voor en met elkaar. We vragen je dus om je te gedragen op ons platform. Daarvoor hebben we de volgende regels:

 • Overtreedt niet de wet. Maak geen inbreuk op iemands privacy of rechten of afspraken en contracten die jij heb gemaakt of hebt afgesloten met anderen.
 • Lieg niet tegen mensen. Geef geen valse namen op of informatie waarvan jij weet dat het niet waar is. Pleeg geen frauduleuze handelingen ten opzichte van iemands identiteit en om zelf financieel beter te worden via het Famfundy platform.
 • Biedt zelf geen diensten en producten aan die de regels van Famfundy overtreden.
 • Respecteer elkaar. Famfundy is niet het platform voor bedreigingen, [verbale] agressie, intimidatie, oplichting, vervalsing of obscene zaken.
 • Houdt Famfundy vrij van spam. Gebruik alleen promotiemateriaal dat is goedgekeurd, gebruik geen junk mail, kettingbrieven, geen automatische antwoorden mails en geen bulk mail bestanden.
 • Breek niet in in iemands computer, verspreidt geen virussen of programma’s die de werking van Famfundy of van andere partijen saboteren en/of stilleggen.
 • Misbruik informatie niet van deelnemers/funders. Als je een succesvol project runt dan ontvang je informatie over gebruikers [namen, mailadressen, postadressen]. Deze informatie wordt gegeven om het fundingsproject op Famfundy tot een succes te maken. Maak geen misbruik van die informatie en gebruik deze informatie niet voor andere doeleinden.
 • Maak geen inbreuk op de wijze waarop wij Famfundy beschermen tegen misbruik en disfunctioneren van het platform. Breek niet in of omzeil onze veiligheidsmaatregelen niet.
 • Onderneem geen enkele actie waardoor je niet geautoriseerde toegang krijgt tot Famfundy, data, wachtwoorden of alle andere informatie eigendom van Famfundy, projecteigenaren of andere partijen en partners.
 • Gebruik geen apparaten en/of software om te ‘crawlen’ en/of te ‘spideren’ op het gehele Famfundy platform.
 • Onderneem geen enkele actie op Famfundy om toegang te krijgen tot broncodes, algoritmes en onderliggende projecten.

4. Hoe het werkt?
Nadat je een account heb aangemaakt, ontvang je als projecteigenaar een link van jouw eigen pagina op Famfundy.com. Deze pagina kun je zelf inrichten. Je geeft aan voor wie je wilt gaan funden en wat je wilt funden. Je kunt informatie toevoegen van het product, dienst of de behandeling die je wilt gaan funden. Hier kun je foto’s, video’s of een link naar de leverancier/producent plaatsen zodat je medefunders straks een goed beeld krijgen waarvoor ze funden. Ook stel je in hoe lang de fundingsactie duurt. Als je pagina klaar is kun je gaan beginnen met funden. Je nodigt via e-mail familieleden en vrienden uit je project te bekijken. Zij krijgen dan een e-mail met daarin een link van jouw pagina. Op de pagina vinden ze naast informatie ook de mogelijkheid echt funden. Het funden start vanaf 1 euro. Voor bedragen onder de 15 euro zijn we helaas genoodzaakt om 0,50 eurocent transactiekosten in te rekening te brengen. Op de projectpagina staat hoeveel geld er al binnen is, hoeveel er nog nodig is, wie er allemaal hebben meegedaan en hoe lang het project nog open staat om aan bij te dragen. Deelnemers kunnen ook anoniem funden, zo doe je toch mee zonder dat iemand dat weet. Het bedrag waarvoor je mee wilt doen wordt direct overgemaakt via Ideal, Paypal of via je creditcard. Dit bedrag komt op een rekening te staan die beheerd wordt door Famfundy. Als het streefbedrag gehaald is of de tijd waarin je wilt funden verstreken is keert Famfundy het bedrag direct uit op de rekening van de diegene die de funding is gestart. Famfundy is verantwoordelijk dat dit direct gebeurd en dat het bedrag dat uitgekeerd wordt overeenkomt met het bedrag dat gefund is minus de aftrek van de fee voor het gebruik van het Famfundy platform. De fee die Famfundy hanteert is 5% over het totaal gefunde bedrag. Deze 5% wordt bij uitkering automatisch ingehouden. Bij het starten van een project zie je direct wat het totaalbedrag is wat je wilt gaan funden (dus inclusief de fee van 5%).

Famfundy doet niet aan refunding. Famfundy keert geen bedragen uit aan projectdeelnemers of het project nu het streefbedrag gehaald heeft of niet. De projecteigenaar is verantwoordelijk voor het project, de funding, het totale bedrag dat is gefund en verantwoordelijk dat het gefunde bedrag ook daadwerkelijk wordt uitgegeven aan het doel van het project.

Famfundy heeft geen enkele verantwoordelijkheid richting de kwaliteit en uitvoering van het project en de producten, diensten en/of behandelingen die worden gekocht via gefunde project.

De afhandelaren van het betalingsverkeer op het platform staan los van Famfundy.

5. Dit doen we wel, dit doen we niet
Famfundy bemiddelt niet bij verschillen van inzicht tussen projecteigenaren en funders van projecten. Famfundy is geen partij bij conflicten tussen projecteigenaren, funders van projecten en aanbieders van diensten en producten waarvoor via Famfundy gefund wordt.

Famfundy is niet verantwoordelijk voor de schade die mogelijkerwijs ontstaat uit het gebruik van de services van het platform. Bij het gebruik van het platform vrijwaart de gebruiker Famfundy van alle mogelijke schade die kan ontstaan door het aanmaken van een account en het funden van project. De projecteigenaar is altijd verantwoordelijk voor zijn of haar account en project.

6. Betalingen
Het aanmaken van een account en een project is gratis. Funders bepalen zelf de hoogte van hun bedrag. Dit bedrag wordt direct betaald via IDeal, Paypal of creditcard. Als het streefbedrag van het project is behaald of de termijn voor het funden van het project is verstreken, keert Famfundy het totale bedrag voor het project in een keer uit op de het door de projecteigenaar opgegeven bankrekening nummer. Dit is altijd een bankrekening van een privé persoon en niet van een bedrijf, stichting en/of organisatie. De fee voor Famfundy bedraagt 5% per project en is inclusief de kosten die de afhandelaar van het betalingsverkeer bij Famfundy in rekening brengt. De fee van Famfundy wordt automatisch verrekend met het totaal bedrag dat gefund is voor een project. De projecteigenaar ontvangt dus het gefunde bedrag minus de fee van 5% als vergoeding voor het gebruik van Famfundy.

7. Famfundy en andere websites
Het kan zijn dat er op Famfundy door o.a. projecteigenaren links worden geplaatst naar andere websites. Famfundy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Famfundy heeft geen belang bij en geen verbinding met deze websites. Je bezoekt deze websites dan ook op je eigen verantwoordelijkheid. 

8. Intellectueel eigendom
Famfundy is niet de eigenaar van de projecten die worden gestart en de inhoud daarvan. We gebruiken de projecten en inhoud wel om te laten zien wat er gebeurd op de website. We laten verschillende projecten zien aan gebruikers ter inspiratie en promotie van het gebruik van Famfundy. Dat doen we altijd anoniem. Voor het gebruik geef je toestemming door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Bij het gebruik van content van projecten zijn wij gemachtigd deze content aan te passen, te verwijderen, te vertalen, rechten vrij te gebruiken en hergebruiken, wereldwijd in te zetten, via meerdere kanalen te communiceren, te gebruiken voor commerciële doeleinden. De content in een project is de verantwoordelijkheid van de projecteigenaar. Famfundy is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele fouten in de content van projecten.

De content en de projecten van Famfundy zijn vrij te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Voor het gebruik van Famfundy, de projecten en de content daarvan voor commerciële doeleinden moet je altijd eerst schriftelijk toestemming vragen aan Famfundy. Met commerciële doeleinden wordt bedoeld o.a. verkoop, verhuren, onder licentie plaatsen of anderszinds exploiteren van content van Famfundy.

Famfundy is een beschermt merk: de techniek achter het platform, alle copy, de merkidentiteit. Door in te stemmen met deze voorwaarden geef je aan dat Famfundy als merk met alles wat daarbij hoort respecteert. Je mag de projecten, de inhoud van projecten en de teksten van Famfundy niet veranderen, vertalen of ander sinds gebruiken dat niet past bij de aard en het doel van Famfundy.

9. Jouw account
Je kunt je account verwijderen op ieder gewenst moment. Het verwijderen van je account zorgt er niet voor dat eerder aangemaakte pagina’s en content verdwijnen. Alle in deze voorwaarden genoemde bepalingen blijven van kracht ook al is je account verwijderd.

10. Famfundy
Om Famfundy goed te laten werken moeten we controle hebben over wat er gebeurd op de website. Wij hebben het recht om alles in het werk te stellen om Famfundy goed te laten functioneren en ons platform en de integriteit daarvan te beschermen. Zonder aankondiging kunnen we Famfundy aanpassen naar eigen inzicht als wij denken dat Famfundy door die aanpassing beter werkt. We kunnen accounts verwijderen zonder aankondiging en zonder reden als wij denken dat het account de integriteit en veiligheid van Famfundy aantast. Ook kunnen we projecten weigeren, projecten aanpassen en verwijderen als wij denken dat het account de integriteit en veiligheid van Famfundy aantast. Famfundy is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het stopzetten, weigeren, verwijderen en veranderen van accounts en projecten en geeft daarop geen verder commentaar of toelichting aan gebruikers in de ruimste zin des woords.

11. Geschillen         
Famfundy is gestationeerd in Weert, alle geschillen moeten worden afgehandeld onder Nederlandse recht en onder een Nederlandse rechtbank.

Datum laatste wijziging: 20-01-2016
download PDF-versie